I Edycja

W I edycji programu KPT ScaleUp biorą udział firmy pracujące nad innowacjami dla przemysłu i smart city

I Edycja

W I edycji programu KPT ScaleUp biorą udział firmy pracujące nad innowacjami dla przemysłu i smart city

I Edycja

W I edycji programu KPT ScaleUp biorą udział firmy pracujące nad innowacjami dla przemysłu i smart city

Uczestnicy I edycji

Sense oferuje rozwiązanie monitorujące konstrukcję budynków wielkopowierzchniowych, które umożliwia precyzyjne śledzenie ugięć dachu pod wpływem śniegu lub gromadzącej się wody. System automatycznie wykrywa przecieki i podpowiada kiedy odśnieżanie dachu jest konieczne, pozwalając na znaczące oszczędności w zarządzaniu budynkami.

Airly tworzy inteligentny system monitoringu jakości powietrza, w którego skład wchodzą: sensory, otwarta platforma, prognoza jakości powietrza, aplikacje mobilne i raporty. Produkt skierowany jest do miast i samorządów, ale dociera również do mieszkańców, którzy dzięki ogólnodostępnym danym są informowani o jakości powietrza w czasie rzeczywistym.

Argas oferuje usługę lokalizacji obiektów w dużych przestrzeniach przemysłowych przy wykorzystaniu sygnału nawigacji satelitarnej i beaconów oraz przesyłania tych informacji za pomocą sieci bezprzewodowych. Rozwiązanie posiada też stronę serwerową, której zadaniem jest zbieranie i łączenie danych z różnych źródeł.

Bioseco oferuje urządzenie do automatycznego śledzenia ptaków, zwiększające bezpieczeństwo pasażerów samolotów oraz obniżające koszty portów lotniczych i farm wiatrowych. To pierwsze tego rodzaju urządzenie w skali globalnej.

Blast Lab oferuje produkt oparty o autorską technologię IndoorNavi, optymalizujący procesy wewnątrz przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie wiedzy na temat lokalizacji osób i obiektów w czasie rzeczywistym.

Embetech dostarcza sprzęt i oprogramowanie realizujące usługi transmisji danych dla wymagających zastosowań przemysłowych i profesjonalnych. Firma oferuje łatwe do zintegrowania elektroniczne moduły radiowe wraz z oprogramowaniem, umożliwiające budowę aplikacji pomiarowych i sterujących o najlepszym w swojej klasie zasięgu łączności i odporności na zakłócenia.

flowPIN udostępnia serwis internetowy typu SaaS do zarządzania informacją o wyrobach na wszystkich etapach życia produktu. Firma zapewnia narzędzie do znakowania, zbierania i udostępniania danych związanych z każdym elementem składowym lub całym produktem.

General Robotics oferuje bezprzewodowy i inteligentny system sterowania służący kontroli oświetlenia w obiektach wielkopowierzchniowych. Rozwiązanie znacząco obniża koszty eksploatacji, modernizacji oraz re-aranżacji tego typu obiektów.

Lantalux opracował nowy rodzaj źródeł światła, umożliwiający odtworzenie właściwości światła naturalnego w całym zakresie widzialnym. Komercyjna wersja produktu będzie mogła konkurować ze źródłami LED pod względem efektywności energetycznej i wierności oddawania barw.

Seedia oferuje inteligentną, zasilaną solarnie infrastrukturę dla przestrzeni publicznych i prywatnych. Ławki solarne, standy i inne produkty gromadzoną energię oddają m.in. w postaci możliwości ładowania urządzeń mobilnych, hot spotów Wi-Fi, podgrzewanych siedzisk czy ekranów e-papierowych.

SimPro dostarcza symulatory do szkolenia służb ratowniczych i pracowników cywilnych na wypadek wszelkich zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu. Rozwiązanie wyróżnia się zastosowaniem technologii VR, fotorealistyczną digitalizacją otoczenia oraz walidacją skuteczności szkolenia za pomocą badań psychofizjologicznych.

 

Galeria zdjęć

Galeria video

Krakowski Park
Technologiczny Sp. z o.o.

ul. Podole 60, 30-394 Kraków, NIP 675-11-57-834

Podole

Partnerzy wspierający

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020